Gawain Videos

Watch Latest Tuesday and Saturday Family Appointment Gawain Videos and Other Special Events.


El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, September 21, 2019
El Shaddai Tuesday Family Appointment Tuesday, September 17, 2019
El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, September 14, 2019
El Shaddai Tuesday Family Appointment Tuesday, September 10, 2019
El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, September 7, 2019
El Shaddai Tuesday Family Appointment Tuesday, September 3, 2019
El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, August 31, 2019
El Shaddai Tuesday Family Appointment Tuesday, August 27, 2019
El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, August 24, 2019
El Shaddai Tuesday Family Appointment Tuesday, August 20, 2019
El Shaddai 35th Anniversary Celebration Saturday, August 17, 2019
El Shaddai Tuesday Family Appointment Tuesday, August 13, 2019
El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, August 10, 2019
El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, August 3, 2019

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner