El Shaddai Macau Chapter 26th Year Anniversary

Dom Bosco Chapel (Pao Si Ko), Macau

#kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner