Family Appointment with with EL SHADDAI April 1, 2023 Sat – Walk of Faith

Share the good news #kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner