Family Appointment with EL SHADDAI March 30, 2024 Easter Vigil Celebration

Share the good news #kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner