Family Appointment with EL SHADDAI July 16, 2022 Sat – Healing Message

Share the good news #kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner