Family Appointment with EL SHADDAI April 6, 2023 – Maundy Thursday

Share the good news #kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#PrayerPartners