El Shaddai 39th Anniversary Global Celebration

Bro. Mike Z. Velarde Healing Message

Share the good news #kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner