DWXI 1314 AM Livestream (Tuesday – April 26, 2022) #playback

Share the good news #kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#PrayerPartners