DWXI 1314 AM Livestream (Monday – April 25, 2022) #dailybreadmormingedition

Share the good news #kaprayerpartner

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner