El Shaddai Saturday Family Appointment – May 15, 2021

Amvel City of Faith, San Dionisio, Parañaque City

Share the good news #kaprayerpartner

El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, August 14, 2021

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner