El Shaddai Saturday Family Appointment

Amvel City of Faith, San Dionisio, Parañaque City

El Shaddai Saturday Family Appointment Saturday, August 14, 2021

Delta Broadcasting System, Inc.
Ang Himpilan ng Mabuting Balita, Ang Himpilang Pinagpala

Kami ang inyong

#kaprayerpartner